7L0422803D, 7L0422804D Rô tuyn lái trong liền lái ngoài trái , 7L0698451H Má phanh sau , 7L0698151P Má phanh trước, 7L8407152K Càng A dưới phải , 7L8407151K Càng A dưới trái